ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ULibM
กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อใช้งาน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
(Homepage)
ระบบเจ้าหน้าที่สูงสุด (Admin/root)
    ล็อกอิน: root
    รหัสผ่าน: ulibm123
ระบบเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (Staff/Librarian)
    ล็อกอิน: full
    รหัสผ่าน: ulibm123

UMedia4
(Homepage)
ระบบเจ้าหน้าที่สูงสุด (Admin/root)
    ล็อกอิน: root
    รหัสผ่าน: ulibm123
ระบบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    ล็อกอิน: full
    รหัสผ่าน: ulibm123
* ล็อกอินรหัสผ่านด้านบนเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลตอนรันโปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนข้อมูลการล็อกอิน ข้อมูลด้านบนจะใช้ไม่ได้